Greta og Inger på stand for å samle inn penger til demensaksjonen